Filmska vzgoja v srednjih šolah in gimnazijah

Pri mladini nad 15 let se pričakuje resnejši pristop in povezovanje že pridobljenega znanja z dejanskimi izkušnjami. Filmska vzgoja v srednjih šolah in gimnazijah je tako že zelo koristni gradnik izoblikovanja kritičnega mišljenja mladih.

Pogovor o filmu, o temah iz filma (od starosti 15 let, 45 min)
Skupaj z dijaki si v bližnjem kinu ogledamo izbrani film. Ob nekaterih filmih se je nato potrebno pogovoriti uvodoma, najpomembneje pa je po videnih vsebinah, saj lahko te sicer obtičijo nerazumljene ali nereflektirane. Uvodni pogovori omogočijo, da se težavne teme razbremeni s pojasnitvijo na kaj naj bodo ob ogledu pozorni. Pogovor po projekciji pa omogoči, da lahko na podlagi primera (filma) kaj več spregovorimo o filmskih principih in zakonitostih, poglobljeno pa lahko spregovorimo o temah, ki jih je režiser/-ka želel/-a posredovati občinstvu in kako se te izražajo v filmu.
Ta metoda filmske vzgoje je najbolj osnovna in še vedno najbolj ključna, za kar morajo biti mentorji primerno usposobljeni in seznanjeni s filmom.

Nekaj vtisov iz pogovora ob filmu Tudi dež (v sklopu Filmskega tedna Evrope 2013): VIDEO
Nekaj vtisov iz pogovora ob filmu Smrt superjunaka (v sklopu Filmskega tedna Evrope 2013): FOTO

Delavnica Zvočno opremljanje animiranega filma in sinhroniziranje (od starosti 15 let, 90-180 min)
Pri tej delavnici se ukvarjamo s pomenom zvoka, šuma, glasu in glasbe v filmih. Z zanimivimi in interaktivnimi pristopi omogočimo tudi vpogled v delovanje sinhroniziranja animiranih filmov. Mladi bodo tudi snemali primeren zvok za video in obratno, ob določenih zvočnih posnetkih pa bodo razmišljali kakšna bi morala biti slika. Končen izdelek je zvočna adaptacija krajšega odlomka animiranega filma.

Multimedijsko predavanje o zgodovini filma (od starosti 15 let, 60-90 min)
Zanimivo predavanje preko referenčnega video gradiva predstavi začetke filma in njegov razvoj do današnjih dni. Predavanje se lahko, glede na izbrani fokus in čas izvedbe, prilagodi.
Multimedijsko predavanje Pomen zvoka in glasbe v filmih (od starosti 15 let, 60-90 min)
To predavanje predstavi vse ključne aspekte filmske zgodovine, ki vključujejo razvoj zvoka v filmu. Skozi referenčne filmske klipe bodo udeleženci prejeli vse potrebne informacije, ki oblikujejo zvočno kuliso filma. Predavanje se lahko prilagodi tako na izbrani fokus in čas izvedbe.

Multimedijsko predavanje: Animirani film skozi čas in prostor (od starosti 15 let, 90 min)
Predavanje z referenčnim video gradivom pojasni osnovne zakonitosti animiranega filma, razlike med navadnim in animiranim filmom, skupne točke s fotografijo in predstavi sam zgodovinski razvoj animiranega filma. Predavanje se lahko glede na časovni obseg izvedbe prilagodi.

Multimedijsko predavanje Pomen zvoka in glasbe v filmih (45 min)
Namen predavanja je mlade osvestiti o izrednem pomenu zvočne kulise v razumevanju filmov in jim predstaviti zgodovinski razvoj nastanka zvoka v filmu skozi ključna obdobja. Mladi osvojijo ključne avdio pojme in si pogledajo reference, ki so pomembne za razumevanje tega filmskega področja.

Nekaj vtisov (v sklopu Filmskega tedna Evrope 2013): FOTO

Druga multimedijska predavanja o filmu in medijski vzgoji (90 min)
Pripravimo lahko tudi predavanja na katero bolj specifično filmsko temo (filmska zgodovina, razvoj scenarija, filmska produkcija) tudi s strokovnimi gosti. Nudimo tudi predavanje o medijski vzgoji (vpliv medijev, teorije občinstva, kritične teorije medijev itd.)

Filmski krožek (od starosti 15 let, skozi vse leto)
Krožek je kot izbirni predmet v popoldanskem času in poteka skozi vse leto na šoli. Krožek se lahko glede na število ur prilagodi, v vsakem primeru pa bi otroke želeli podučiti o temeljnih segmentih, ki oblikujejo filmsko formo in vsebino. Pouk bi bil sestavljen iz teorije, ki bi jo predstavili na zanimiv didaktičen način in prakse, torej praktičnega poskusa ustvarjanja filma. Mladi bi spoznali tudi filmske ustvarjalce in se spoznali z vsemi segmenti filmskega ustvarjanja (scenarij, snemanje, produkcija, distribucija itd.) Hodili bi tudi v kino in se po filmih pogovarjali o videnem.

Naročila in povpraševanja: info@vizo.si

Deli to stran z drugimi:


Komentarji so onemogočeni.