Filmski klub “IZVEN ZIDOV”

9. 11. 2018

Zavod Vizo je pričel z novim programom aktivnosti. Filmsko-vzgojni program “Izven zidov” bo skušal širiti obzorja mladostnikov in ostalih posameznikov, ki so socialno depriviligarani in odrinjeni na rob družbe – in odraščajo v mladinskih domovih ali pa so v zavodih za prestajanje kazni.

Ti mladostniki so prikrajšani za normalen in ustrezen psihosocialni razvoj, njihova “kulturna” rast pa je posledično osiromašena. Približanje filma in spoznavanje novih možnosti izražanja preko filmskega jezika je zato zanje toliko bolj pomembno in osvobajajoče. S filmom bomo rasli.

V prvem letu bomo filmski klub izvajali v treh institucijah: v Mladinskem domu Jarše (Ljubljana), Vzgojnem zavodu Kranj in Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig. V posamični instituciji bomo izvajali kontinuirana srečanja enkrat mesečno. Z udeleženci na ta način vzpostavimo pristnejši stik, pridobimo zaupanje, s časoma se odprejo, se začnejo bolj artikulirano izražati in aktivno sodelovati. Posamično srečanje bo sestavljeno iz projekcije slovenskega celovečernega igranega ali dokumentarnega filma. Pomemben vidik pri izboru filmov je ta, da želimo mladostnikom v prvem letu približati domače filmske ustvarjalce in slovensko filmsko krajino, ki je sicer pogosto po krivdi zapostavljena. Po projekciji sledi 45-minutni pedagoško vodeni pogovor na aktualno tematiko filma in strokovno ozadje nastajanja filma. Zadnja tri srečanja bodo sestavljena iz aktivne udeležbe udeležencev na filmsko ustvarjalni delavnici.

Filmski klub tako preko dramsko zahtevnih, socialno angažiranih in izzivajočih pa tudi razvedrilnih filmov pri posameznikih spodbuja ustvarjalno mišljenje in izražanje ter kritično odzivnost. Širi njihov svet dojemanja in odpira možnosti domišljije in svetlejše prihodnosti “izven zidov”.

Vodja projekta: Maja Prettner, režiserka
Izvedba: Maja Prettner, Rok Govednik
Sofinanciranje projekta: Slovenski filmski center

Deli to stran z drugimi:


Komentarji so onemogočeni.