Zaključil se je projekt Poučevanje evropske zgodovine s filmom na evropski ravni, a ostaja aktiven še naprej

11. 11. 2018,
13. 5. 2019

 

V preteklem šolskem (2017/2018) letu je bil Vizo vključen v mednarodni evropski filmski projekt Poučevanje evropske zgodovine s filmom (PEZF, eng. Teaching European History Through Cinema, kratko TEHC), ki je povezal in vključeval več kot 5000 dijakov in dijakinj in njihovih mentorjev iz 4 evropskih držav: Italije, Bolgarije, Romunija in Slovenije. V letošnjem letu se je projekt nadaljeval  z veliko entuziazma Gimnazije Novo mesto in navkljub izpadu evropskih sredstev. Pomembno se nam zdi, da se kakovostne ideje evropskih projektov nadaljujejo na lokalni ravni tudi po končanem obdobju evropskega sofinanciranja.


 

Evropski projekt, ki ga je osnovala italijanska organizacija AGIS, je dobil prestižno podporo EU. Ostala partnerja v projektu pa sta, poleg Vizoja, bila še International Short Film Festival »In the Palace« iz Bolgarije in Romanian Film Promotion iz Romunije. Prvi tovrstni filmsko-izobraževalni program v Evropi je v šolskem letu 2017/2018 v kurikulum srednješolskega predmeta zgodovina na srednjih šolah po Sloveniji, v Italiji, Romuniji in Bolgariji, vpeljal film kot pedagoško sredstvo in strokovno umetniško vsebino.

Dijaki in dijakinje so si (v letu 2017/2018) ogledali 4 filme iz filmskega kataloga (6 tematskih zgodovinskih kategorij po 3 filmski predlogi v vsaki), ki smo ga v vsaki državi pripravili partnerji, izvajalci projekta. Ogledom so sledili filmsko-vzgojni pogovori ter priprava, izdelava videoesejev. Prva polovica šolskega leta je bila namenjena ogledu filmov in diskusijam na vsebinski in filmsko-izrazni ravni, druga pa seznanitvi s pojmom videoesej in njegovimi vsebinskimi zakonitostmi ter tehnično, praktično pripravo. V projekt je bilo vključenih 1752 vključenih dijakov in dijakinj. Izdelali so 35 videoesejev.

V projektu PEZF je sodelovalo 9 slovenskih srednjih šol in gimnazij z 20 profesorjev, ki so projekt koordinirali na svojih šolah, in sicer: Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Gimnazija Bežigrad Ljubljana, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Gimnazija elektro in pomorska šola Piran, Šolski center Postojna, Gimnazija Jurija Vege Idrija, Gimnazija Novo mesto in Gimnazija Murska Sobota.

Pri poučevanju zgodovine učitelji dajemo velik poudarek na delu z različnimi zgodovinskimi viri. Pri pouku smo občasno uporabljali filmsko gradivo, vendar lahko z znanjem, ki smo ga pridobili v okviru tega projekta analiziramo avdio-vizualne vire veliko bolj poglobljeno in iz različnih zornih kotov. Po zaslugi projekta se je povečala aktivna vloga dijakov pri pouku. Dijaki so pridobili spretnosti iz področja zbiranja različnih virov in kritičnega vrednotenja njihove uporabne vrednosti, velik poudarek pa je bil tudi na razvijanju ustvarjalnosti in samoiniciativnosti,” pravita profesorja zgodovine z novomeške gimnazije Nevenka Malnarič Brulc in Matjaž Štih.

Malnarič Brulc je bila mentorica najboljše ocenjenega videoeseja na nacionalni ravni One new follower, avtoric Tanje Topić, Tinkare Moretti in Eve Lukšič, Matjaž Štih pa mentor dobitnika nagrade občinstva na mednarodnem nivoju, Your name, avtoric Nejke Guček Cvelbar in Anamarije Gole.
Videoeseje na nacionalni ravni je ocenjevala strokovna žirija v sestavi: dr. Jasmina Šepetavc, Špela Škulj in Rok Govednik. Slovenska predstavnica v mednarodni žiriji je bila Daša Ložar iz Zavoda Vizo.

Ena od ustvarjalk najboljšega videoeseja na nacionalni ravni, dijakinja novomeške gimnazije Tinkara Moretti pa je svoje misli o projektu strnila takole:
“V celotnem projektu sem res zelo uživala, pravtako menim, da ima potencial za nadaljevanje, sploh v načinu, kako narediti pouk in podajanje zgodovinskih tem bolj zanimive. Nasploh mislim, da je zgodovino, pa tudi ostale predmete naši generaciji najlažje približati prek video vsebin, avdiovizualnega medija. Ta način učenja o zgodovini je pravtako prijazen do ljudi, ki imajo kakršnekoli učne težave, težave z branjem ali pa so zgolj bolj vizualni in slušni tipi učencev. Filmi se mi zdijo zelo dober dodaten način, kako se še lahko poučimo o poteku naše in svetovne zgodovine, pri čemer moramo vedno vzdrževati svojo krtično gledalsko držo in paziti nanjo.”

V tekočem šolskem letu 2018/2019 smo projekt nadaljevali brez finančne podpore, a z veliko vložene energije, profesorjev na gimnaziji Novo mesto, Nevenke Malnarič Brulc in Matjaža Štiha ter nas pri Zavodu Vizo. Izvedli smo 2 predavanji za dijake – Filmska izrazna sredstva in Videoesej ter seminar za profesorje (povezovanje s projektom Vizojeva filmska vzgoja po Sloveniji). Skupno je bilo na 4 projekcijah filmov 733 dijakov in dijakinj. Izdelali so 7 videoesejev. Projekt še ni zaključen.


 

Vodja projekta v Sloveniji: Rok Govednik
Koordinatorka projekta: Daša Ložar
Selektorji za filmski katalog: Dr. Nina Cvar, dr. Matic Majcen, Rok Govednik
Pedagoška gradiva: Nace Zavrl
Mentor in predavatelj o filmski vzgoji: Rok Govednik
Mentorica za videoeseje: Špela Škulj
Predavatelji: Rok Govednik, Matic Majcen, Špela Škulj
Producent: Zavod Vizo
Podpora: Podprogram MEDIA Ustvarjalna Evropa, Evropska komisija, poziv EACEA 25/206
Uradna stran projekta Teaching European History Through Cinema: http://tehcproject.com/
Najboljših šest slovenskih videoesejev: https://www.youtube.com/channel/UCYV4xyXNFjyIeHMjxv0Zb-g

 


 

PRILOŽENE FOTOGRAFIJE:

FOTO 1: Tinkara Moretti, Tanja Topić (spodaj), Eva Lukšič, Nevenka Malnarič Brulc (prof. zgod., Gimnazija Novo mesto), Daša Ložar, Rok Govednik (oba Zavod Vizo); v Milanu pred IULM na zaključku projekta Poučevanje evropske zgodovine s filmom in podelitvi nagrad, arhiv: Zavod Vizo
FOTO 2: Anamarija Gole, Matjaž Štih (prof. zgod., Gimnazija Novo mesto), Nejka Guček Cvelbar; v Novem mestu, arhiv: Gimnazija Novo mesto
FOTO 3: Dijaki med filmsko vzgojo/pogovorom po ogledu filma, MIKK Murska Sobota, arhiv: Gimnazija Murska Sobota
FOTO 4: Projekcija enega izmed filmov Dva dneva, ena noč; Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, arhiv: Gimnazija Novo mesto

Deli to stran z drugimi:


Komentarji so onemogočeni.