Razvijamo spletno platformo za spoznavanje s filmskimi poklici

2.3.2022

CINEYOUTH – Fostering Youth creativity through application of online cinema simulator

Trajanje: 2022-2024
Partnerji: CATRO Bulgaria (BG), Semperia Films (BG), OJAB (AU), FOUR ELEMENTS (GR), Zavod Vizo (SI), JOBALITO RECTECH (CY)
Razpis: Erasmus+ Youth 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029212
Spletna stran projekta: http://cineyouth.eu

 

Projekt bo zagotovil lahko razumljive izobraževalne vsebine o najpomembnejših poklicih v sklopu procesa izdelave filma. S tem, ko bo projekt mladim omogočil dostop do tovrstnega specializiranega filmskega izobraževanja, bo povečal njihove možnosti za profesionalni razvoj na tem področju. Projektna skupina želi preko simulacije konkretnih delovnih situacij za izbrana delovna mesta v filmski industriji pritegniti mlade v igrivo izobraževalno izkušnjo. Projekt je ob uvajanju v osnove filmske produkcije usmerjen v razvoj socialnih veščin, ki so bistvenega pomena za integracijo mladih na trgu dela. Namen projekta je spodbuditi širši spekter dejavnosti v sklopu dela mladih, na način da se omogoči razvoj njihovih talentov in samoizražanja s pomočjo brezplačnih interaktivnih digitalnih orodij.

Z vidika mladih je socialna vključenost proces posameznikovega samouresničevanja v družbi, sprejemanje in prepoznavanje posameznikovih potencialov s strani družbenih institucij ter vključevanje v splet družbenih odnosov v skupnosti. Da bi razvili in izrazili poln potencial svojih talentov, morajo mladi pridobiti različne sklope spretnosti in imeti dostop do ustreznih virov specializiranih informacij. Naša prizadevanja so osredotočena na mlade, ki si želijo razviti svoje umetniške talente in predvsem – naučiti se izražati skozi avdiovizualni medij in filmski jezik.

Filmski poklici sodijo med ene najbolj timsko usmerjenih poklicov in zahtevajo širok nabor osebnih, komunikacijskih, ustvarjalnih in organizacijskih veščin. Prav zaradi omenjenih značilnosti nam ponujajo odlično orodje za približevanje mladim in pomoč pri njihovi vključitvi v družbo kot polnopravnih odraslih. To daje mladim priložnost, da se naučijo najpomembnejših veščin pri vseh vidikih in poklicih filmskega ustvarjanja ter da jih še naprej uporabljajo v svojem življenju.

Splošni cilj projekta je spodbujanje ustvarjalnosti mladih na področju filmskega in video ustvarjanja, s čimer se krepi razvoj socialnih veščin in kompetenc, ki jih je prizadela izolacija v času pandemije, ter odkrivanje talentov in spodbujanje njihovega napredovanja na ustvarjalnih področjih filmske in video produkcije.

Posebni cilji so:
– Oblikovanje izobraževalnih vsebin prilagojenih mladim z nizko specializirano izobrazbo o tem področju, kako izboljšati komunikacijske veščine in osebno izražanje z uporabo privlačnih, digitalnih in kreativnih orodij
– Omogočiti prikrajšanim mladim dostop do specializiranega filmskega izobraževanja in povečati njihove možnosti za poklicni razvoj.
– Dati udeležencem resnično priložnost, da razvijejo svoj talent in samoizražanje z ustvarjanjem kratkih filmov na določeno temo in lastnih video predstavitev.

Deli to stran z drugimi:


Komentarji so onemogočeni.