Strokovno svetovanje in izobraževanje učiteljev

1.9.2020

Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo s svojimi programi delavnic, filmskih taborov, seminarjev in filmskih festivalov že več kot sedem let filmsko opismenjuje otroke in mladino po vsej Sloveniji. Poseben poudarek pa dajmo tudi učiteljem in profesorjem v OŠ ter SŠ – zanje pripravljamo vrsto izobraževanj in strokovnih svetovanj – seminarje, o osnovnih gradnikih filmske umetnosti, o zgodovini filma, filmskih izraznih sredstvih, o rabi filma v pouku, filmsko-vzgojnih pristopih, o praktičnem delu z otroki in mladimi, o ustreznem evalviranju ustvarjalnega dela otrok in mladih, kroskurikularno prepletanje filma z drugimi učnimi predmeti (strokovni dnevi za otroke in mlade, kulturni dnevi, raziskovalni dnevi idr.)

Preglejte tudi našo splošno ponudbo.

 

     1. STROKOVNI SEMINAR

Ogled filma v kinodvorani je tako za učence kot za učitelje odlična izkušnja, vendar ponavadi zahteva precej organizacije in predvsem časa. Ker pa obisk kina ni edina možnost za srečevanja otrok s filmskim svetom, bomo tekom seminarja iskali priložnosti za vključevanje filma v redni šolski program. Film kot umetniška forma namreč ponuja mnoga izhodišča za pogovor, refleksijo in ustvarjalnost pri različnih predmetih in v različnih starostnih skupinah.

Seminar je namenjen pedagoškim delavcem v šolah, ki bi želeli podajanje določene snovi obogatiti s filmom in aktivnostmi, ki so vezane na film. Na seminar vabimo vse, ki jih film zanima, ki bi si želeli poglobiti svoje znanje in deliti morebitne izkušnje in dileme iz prakse.

Vsebina seminarja:

• Multimedijsko predavanje: Filmska izrazna sredstva

Predavanje je namenjeno spoznavanju filma in njegovih prvin. Udeleženci spoznajo osnovno filmsko terminologijo in izrazna sredstva, ki so lastna samo filmu. Mizansceno, filmsko montažo, gibanje kamere, ritem in ostale elemente filmske govorice bomo obravnavali na izbranih primerih, preko katerih se bomo obenem seznanili tudi z najpomembnejšimi obdobji iz zgodovine filma.

• Predavanje: Filmska vzgoja izven kinodvoran: Primeri dobre prakse

Predavanje razbija mite o tem, da je filmska vzgoja neposredno vezana na izvajanje v kinodvoranah. Seznanili se bomo s primeri dobre prakse, ki jih je mogoče enostavno uporabiti tudi pri poučevanju v učilnicah. Analiza karakterjev, krivulja emocij, nadaljevanje zgodbe in mnoge druge dejavnosti lahko učitelji vključijo v šolski kurikulum pri različnih predmetih.

• Diskusija: Izmenjavalnica praktičnih izkušenj  – Kako naprej? Omejitve, izzivi in priložnosti za šole

Diskusija bo namenjena seznanjanju z različnimi ovirami (in potencialnimi rešitvami), s katerimi se srečujejo pedagoški delavci pri snovanju in izvajanju filmsko-vzgojnih aktivnosti. Izmenjava pozitivnih in negativnih izkušenj bo služila kot izhodišče za prihodnje delo na področju filmske vzgoje v šolah.

Trajanje seminarja: 5 šolskih ur z odmori.

 

     2.  PRAKTIČNI SEMINAR

Praktični seminar sestoji iz enakih vsebin kot strokovni, le da poudarek damo na preizkušanje teorije v praksi. Nasvete za praktično delo preizkusimo in najdemo najprimernejše načine, kako jih podati naprej učencem in dijakom. Ob temu si pogledamo tudi nekaj pozitivnih in negativnih primerov otroških/ mladinskih del ter jih analiziramo.

Trajanje seminarja: 8 šolskih ur z odmori.

 

    3. ANALIZA FILMSKIH DEL

Mnogi učitelji in pedagogi nimajo dovolj izkušenj iz ocenjevanja in vrednotenja kvalitete filmskih izdelkov – ne samo med otroki in mladostniki, temveč tudi pri splošni filmski produkciji. Iz zakladnice zgodovine filma izberemo odlomke, ki jih skupaj analiziramo. Izberemo filme tako profesionalne produkcije kot tudi otroške oz. mladinske. V delih iščemo presežke, kvalitete, razmišljamo o organizaciji produkcije, rabi tehnologije in apliciramo dognanja na delo v šoli.

Trajanje seminarja: 4 šolske ure z odmorom.

 

   4. IZBRANA PREDAVANJA

Na šolah lahko učiteljem in učencem oz. dijakom, pripravimo tudi izbrana predavanja iz zgodovine filma, o filmskih izraznih sredstvih ali filmski teoriji. Pripravimo lahko tudi predavanja na izbrane teme – film in literatura, 20. stoletje skozi film, vojna in film ipd.

 

    5. STROKOVNO SVETOVANJE

Mnoge šole že izvajajo izbirne filmske predmete, zato lahko izvajalcem in ravnateljem svetujemo pri praktičnem izvajanju predmeta, kako ocenjevati in vrednotiti delo, kakšne vaje lahko učitelji/ profesorji izvajajo, kako podajati teoretsko znanje na primeren način idr. Svetovanja izvaja direktor zavoda Vizo, Rok Govednik, ki ima izjemne izkušnje in številne ure strokovnega ter pedagoškega dela na področju filmske umetnosti, dela z otroki, dijaki, študenti, učitelji ter filmskimi mentorji. Svetujemo lahko tudi glede rabe filma kot medijskega pristopa pri poučevanju vseh učnih predmetov.

 

Kontakt: info@vizo.si

 

 

Deli to stran z drugimi:


Komentarji so onemogočeni.