V šolskem letu 2014/2015 smo filmsko vzgojo pripeljali tudi v VIZ po Sloveniji

14.8.2015

V sklopu projekta »Vizojeva filmska vzgoja po Sloveniji«, podprtega s strani Slovenskega filmskega centra, smo z namenom uresničevanja filmske vzgoje v VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH PO SLOVENIJI v šolskem letu 2014/2015 obiskali 10 krajev po Sloveniji (Domžale, Kranj, Divača, Sežana, Izola, Velenje, Celje, Krško, Črnomelj, Ptuj) – njihove vrtce, osnovne in srednje šole.

Filmsko vzgojo so gradile delavnice optičnih igrač in njihovega zvočnega opremljanja (v sodelovanju z Vzgojno-izobraževalnim programom animiranega filma Slon – Društvo 2 koluta) za vrtce in multimedijska predavanja »Uvod v razumevanje filma – Od izuma do umetnosti« za osnovnošolce in srednješolce.

Vseh filmsko-vzgojnih aktivnosti se je udeležilo 987 otrok in mladih.

Po izvedbi delavnic in predavanj smo prosili za poročila mentorjev filmske vzgoje in poročila pedagogov ter otrok, pri katerih smo gostovali s filmsko-vzgojnim programom. Odzivi so bili zelo pozitivni in navdihujoči, iz njih pa je bilo razvidno, da VIZ tovrstne vsebine potrebujejo.  Pokazalo se je, da večina krajev in VIZ nima dostopa do tovrstnih vsebin, zato so se vrtci, šole in gimnazije z veseljem vključili v gostovanje brezplačnih predavanj in delavnic. Ob ponovni podpori SFC programa želimo izvedbe razširiti na več VIZ po Sloveniji, vključiti tudi Umetniške gimnazije z novimi filmsko-vzgojnimi vsebinami (multimedijsko predavanje Filmska izrazna sredstva) in omogočiti posameznim vrtcem, da jih obiščemo v vsaj 2 enotah.

========
Idejna zasnova: Rok Govednik, Matic Majcen
Koordinatorka programa in vodja projekta: Nika Gričar
Mentorji filmske vzgoje: Pia Nikolič, Rok Kušlan, Matic Majcen, Rok Govednik + mentorji Vzgojno-izobraževalnim programom animiranega filma Slon
Produkcija: Zavod Vizo
Podpora: Slovenski filmski center
========

Zbrani vtisi pedagogov in udeležencev:

VRTCI

 

… Pomembno se mi zdi to, da sta mentorja ves čas omogočala, da so bili vsi otroci ves čas aktivno vključeni. Različni pojmi so jim bili predstavljeni s primeri in na njim razumljiv način. Otroci so imeli možnost, da so skozi lastno razmišljanje iskali ustrezne rešitve na zastavljene naloge in pripovedovali o svojih izkušnjah o animiranem filmu. Skozi dejavnosti v delavnici so otroci nadgradili svoje znanje in dobili nov vpogled v nekaj, kar sami poznajo pod imenom risanka.
Bernarda Hrovat, dipl. vzg.
Vrtec Tončke Čečeve Celje
 

Filmska delavnica je bila kakovostno pripravljena. Otroci so bili dobro motivirani, kar je bilo razvidno iz njihovih odzivov – vprašanja in odgovorov, mimike obraza. Vsebina je bila predstavljena na zanimiv , otrokom prijazen način. S samo delavnico so pridobili znanja o nastanku animiranega filma.Ob stikih s starši  smo dobili informacijo, da so otroci pridobljene informacije z navdušenjem  posredovali tudi doma.Delavnica je bila zanimiva tudi za nas strokovne delavke, saj pridobljene informacije in ideje lahko vključujemo v naše delo.Hvala za lepo doživetje.
Slađana Moravec
Vrtec Velenje, enota Najdihojca

 

OSNOVNE ŠOLE

 

Z učenci se zahvaljujemo za vaš doprinos k širjenju filmske kulture pri najmlajših. Pri pregledu zgodovine razvoja filma so učenci tako dobili vpogled v osnove filma, pozorni so postali na efekte, s katerimi film vpliva na naša čutila, zaznavanje. Še posebej so bili učenci navdušeni nad pripomočki- animacijska igrala, žal si njihova čudna imena niso zapomnili, zapomnili pa so si princip delovanja animacije.Kot pedagoginji se mi zdi izredno pomembno, da si z učenci po vsaki ogledani filmski projekciji podelimo mnenja in vtise in pozdravljam vse, ki si prizadevate z raznimi filmskimi pedagoškimi programi dvigniti nivo filmske kulture in tako oblikovati kritične gledalce.Upam, da se bodo takšni programi obdržali in si sodelovanja z vami želim tudi v nadaljevanju. Zahvalila bi se tudi simpatičnemu predavatelju Roku Govedniku, ki je svoje znanje učencem posredoval na dinamičen in sproščen način.
Ingrid Knez, likovna pedagoginja
OŠ Livade Izola
 

KULTURNI DAN
V sredo, 18. marca 2015, smo imeli kulturni dan.Poslušali smo, kako je nastal film. Gospod nam je povedal, kdaj so posneli prvi film, kako je nastal glas za film. Prvi filmi so bili črno beli in brez zvoka. Spremljala jih je samo glasba. Danes gledamo barvne filme, zvočne filme. Filmi so zanimivi. Eni so smešni, zabavni, drugi so grozljivi, pustolovski. Jaz rad gledam akcijske filme. Anja ima raje mehiške  filme.
MARTIN in ANJADanes je prišel v našo šolo Matic, ki je nam delil predavanje o Filmski Vzgoji,  kako slika postane film in kako se je to čez letoma razvilo slika v film in kako so začeli  uporabljati v filmih zvok. Ker je rekel da v starih časih niso poznali še zvoka in da so bili to nemi filmi in čez eno loto dve so začeli muziko predvajati ko so morali govoriti in iz tiste muzike se je in govor razvil in začeli so govoriti v filmih in nam je razložil in pokazal kakšne vrste filmov poznamo.
ELVIR
OŠ Dr. Mihajla Rostohorja Krško
(izvedba je bila prilagojena, ker gre za šolo z nižjim izobrazbenim standardom)

 

Učenci so sodelovali in si z zanimanjem ogledovali gradivo. Njihovo mnenje:
–       Zelo poučno in in zelo mi je bilo všeč, da je bilo veliko filmov.
–       Bilo je zanimivo. Zelo veliko sem izvedela.
–       Zelo mi je bilo všeč, najbolj mi je pa bilo všeč, ko sem videla različne filme nebarvne in barvne.
Marija Perdih, profesorica likovne vzgoje
OŠ Helene Puhar Kranj
(izvedba je bila prilagojena, ker gre za šolo z nižjim izobrazbenim standardom)

 

SREDNJE ŠOLE

 

Predavanje je zelo koristno za dijake, saj filmska umetnost ni del nobenega od učnih načrtov gimnazijskih predmetov. Tudi zato dijaki nimajo niti osnovnega znanja o nastanku filma kot medija niti o filmskih izraznih sredstvih. Predlagamo vključitev filmske vzgoje v gimnazijski kurikulum v obliki obveznega predmeta (kot likovna umetnost, glasba, umetnostna zgodovina …), saj je film edina oblika umetnosti, ki ni prisotna v programu splošne gimnazije.Predavanje je bilo zelo dobro in profesionalno izvedeno ter služi kot dobra osnova za začetek razmišljanja o filmski umetnosti in napeljuje mlado občinstvo k ogledu kvalitetnejše filmske produkcije. Dijake tematika zelo zanima, ker je še ne poznajo, filmska umetnost pa jim je načeloma privlačnejša od drugih. Zaradi zgornjega vzroka so bili dijaki tudi nadpovprečno motivirani za sodelovanje in dodatne informacije.
Janoš Železnik, prof.
Gimnazija Litija
 

Dijaki so bili zelo zadovoljni s pristopom in načinom predavanja predavatelja, tema zanimiva morda na trenutke preveč  zgoščena. Morda so zato izgubili koncentracijo in se jim je zdelo predavanje predolgo.  Vsekakor je takih predavanj premalo vključenih v šolski kurikulum. Prav je, da predavate strokovnjaki, praktiki, ker je tudi pristop zato drugačen, svež in dijaki začutijo ustvarjalni eros, ki ga mora imeti vsaka umetnost.
Polona Hafner Ferlan,
Šolski center Kranj

 

Predavanje o zgodovini filma, ki so mu v okviru OIV prisluhnili dijaki, je bilo zelo zanimivo, primerno  za to starostno skupino,  ravno prav dolgo, nazorno in zelo koristno. Predavatelj je bil pri svojem nastopu suveren,  pokazal je dobro  poznavanje tega področja in uspel je pritegniti mlado publiko. Ravno filmski vzgoji je v rednem programu  predmetov umetnostne vzgoje   in  predmetov, ki vključujejo tudi umetniške vsebine, namenjenega  najmanj časa, zato je to predavanje vsaj delno pokrilo ta primanjkljaj. Večina poslušalcev  je  predavatelju zbrano prisluhnila in sodeč po odzivih naslednji dan pri pouku slovenščine so si marsikaj tudi zapomnili. V pogovoru o dogodku so nekateri dijaki menili, da bi s takšnimi vsebinami morali nadaljevati, da bi bilo dobro in potrebno  o filmu, predvsem sodobnem, zvedeti še več.  Zanimalo bi jih delo vse množice filmskih ustvarjalcev, različne faze pri nastajanju filma, tehnika, filmski triki in še več primerov.
Gimnazija Velenje

 

Kljub zaključku šolskega leta je bil odziv dijakom zelo pozitiven in resno razmišljamo,da bi v  naslednjem šolskem letu v okviru obveznega dela OIV pred ogledi posameznih filmov, ki so tematsko naravnani imeli ta predavanje. Namreč s takšnih predavanjem dobivajo dijaki drugačen vpogled v filmsko produkcijo.
Boštjan Šeruga
Gimnazija Ptuj

Deli to stran z drugimi:


Komentarji so onemogočeni.