Program

Julij 2015

PROGRAM 1. LETNIKA VIZOJEVE ŠOLE KRITIKE, ŠOLSKO LETO 2014/2015

Srednješolke in srednješolci (oz. šole) ter študenti in študentke so lahko izbirali med tremi delavnicami, ki so potekale med šolskim letom, ter med delavnicami v sklopu Vizojeve šole kritike poleti*. Vsaka od teh delavnic je na svoj način krepila ustvarjalnost in ponujala priložnost, da se mladi kritično odzovejo na probleme, ki jih zaznavajo v svojem okolju. Ustvarjalno delo je potekalo po večini v skupinah, s čimer so se mladi naučili tudi kolektivnega dela, kooperativnosti in principa omnibusa v umetnosti. Celotno delo pa je kljub temu zahtevalo individualni premislek, saj v vsakem dejanju venomer izhajamo iz sebe. Sklep celotnega programa je predstavljala razstava izdelkov udeležencev v Galeriji Kult3000, vi pa si jih lahko ogledate tukaj.

 


Delavnica kritike skozi strip

Mladi so izvedeli, kako razviti kritično idejo in jo preliti v obliko stripa. Mentor je najprej razložil nekaj malega o stripovskem mediju, njegovi zgodovini in raznolikih izraznih možnostih, nato pa prek praktičnih, nazornih primerov kakovostnega stripa razkril nekatere trike za uspešno pripovedovanje zgodb v sličicah, od karakterizacije likov prek kadriranja in doziranja akcije do kompozicije stripovske strani. Sledilo je skupno možgansko viharjenje o temah, ki so jih mladi želeli upodobiti v stripu, nato so se udeleženci malo sprostili v skupnem risanju zgodbe na izbrano temo, nazadnje pa je vsak ob pomoči mentorja narisal svoj lasten kratek strip o rečeh, ki ga najbolj žrejo ali jezijo. Za sodelovanje na delavnici ni bilo potrebno nikakršno risarsko predznanje, saj je dober strip mogoče narisati tudi v likovni enostavnosti, če vam to bolj ustreza, potrebna je le radovednost in veselje do odkrivanja novega medija!

V sodelovanju s Stripburgerjem – Forumom.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 


Delavnica medijske kritike

Mladim smo ponudili vpogled v medijske vsebine, njihovo snovanje, razvoj in vlogo. Vemo, da mediji skušajo uravnavati percepcijo (u)porabnikov in določati, kaj je v družbenih odnosih primerno in kaj ne, ter tako konstruirajo realnost. Na delavnici so mladi pod mentorskim vodstvom analizirali medijske vsebine in skozi osredotočenost na konkretna oglasna sporočila primerjali različne pristope kritike medijev. Analizirali so pomene, ki jih posredujejo oglaševalska sporočila v svoji narativni in formalni strukturi, nato pa pridobljena znanja praktično uporabili za oblikovanje lastne medijske vsebine. Ustvarili so kolažni poster, s katerim so izrazili kritično refleksijo medijskih vsebin, ki jih obkrožajo vsakodnevno, ali pa so se odzvali na druge izzive, ki jih v svojem okolju zaznavajo kot pomembne. Teoretičnemu krajšemu uvodu je sledil ustvarjalni del delavnice, ki je zavzel obširnejši delež in sta ga sestavljala kolažiranje ter animacija (stop-motion tehnika animiranja). Moč animiranega filma (oživljanje neživega) ter fotodinamika sta prispevali k večji sporočilnosti, hkrati pa sta udeležence dodatno motivirali in opremili z novimi znanji.

V sodelovanju z Vzgojno-izobraževalnim programom animiranega filma Slon / Društvo 2 koluta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 


Delavnica filmske kritike

Udeleženci so se uvodoma seznanili s temelji filmskega jezika, predvsem s širino in bogastvom izraznih sredstev te umetnosti, na kratko tudi s filmsko zgodovino, predvsem pa jim je mentorica predstavila formo filmske kritike. Sledil je študijski ogled dveh kratkih filmov slovenskih avtorjev:

  • Prespana pomlad, Dominik Mencej, 19’50’’, 2014
  • Cukrarna, Jože Pogačnik, 14’, 1972

 

Pred ogledom smo mladim predstavili delo obeh avtorjev, po ogledu pa je sledila diskusija, ki jo je mentorica moderirala v smeri povezovanja vtisov udeležencev, hkrati pa je izpostavljala ključne razlike ter vzporednice med filmoma. Filma namreč ponujata pestrost tako z vidika naracije, tehničnega pristopanja in filmskega izrazoslovja kot estetskega normativa. Mladi so po diskusiji pripravili koncepte za pisanje kritike, mentorica pa je pomagala s ključnimi vprašanji, ki so pomagala pri čim širšem zaobjetju filmske analize. Udeleženci so nato napisali krajše filmske kritike oz. ocene, lahko pa so se izrazili tudi likovno.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 


Delavnica kreativne obdelave 16mm filmskega traku

To je bila prav posebna in edinstvena delavnica, kakršne pri nas v Sloveniji še ni bilo. Na njej so udeležnci dobili edinstveno priložnost rokovanja z materialom, ki je danes predvsem v arhivski rabi in ima zato še toliko večjo kulturno ter zgodovinsko vrednost – govorimo o 16-mm filmskem traku. Približali smo se starim  praksam  filmskega ustvarjanja ter se v njih tudi preizkusili. Mentor je najprej predstavil material in formate, na katere se je film nekoč snemalo, nato pa nas seznanil s kreativno rabo tega materiala, ki omogoča zanimivo filmsko ustvarjanje. Delavnica ni bila namenjena le sladokuscem in petičnežem, ki se radi ukvarjajo z laboratorijskimi in tehnično zahtevnejšimi izzivi,v temveč tudi vsem tistim, ki radi spoznavajo nove ustvarjalne pristope in umetniško eksperimentirajo. Na delavnici smo filmski trak praskali, barvali s  tuši, manipulirali s fotografskimi tekočinami (fiksir in razvijalec) in uporabljali tehniko odtiskovanja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA