Že peto leto zapored izvajamo filmsko vzgojo v slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih

10.  4.  2019

V Vizoju kontinuirano že od šolskega leta 2014/2015 vodimo in izvajamo sklop raznovrstnih filmsko-vzgojnih delavnic in predavanj za vse vrste vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt Vizojeva filmska vzgoja po Sloveniji že pet let finančno podpira in omogoča Slovenski filmski center. Tudi v letošnjem šolskem letu projekt izvajamo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po vsej državi, za učence in dijake, za pedagoge v sklopu seminarjev ter mladostnike iz mladinskih domov ter zaporov.


 

V šolskem letu 2018/2019 bomo do zaključka šolskega leta tako svoje aktivnosti filmske vzgoje in opismenjevanja izvedli v 23 slovenskih mestih in krajih (od Ljubljane, Murske Sobote, Novega mesta, Velenja, Dravograda do Kopra in Kranja ter Črnomlja in Izole, če izpostavimo le nekaj največjih). Sedem mentorjev je pripravilo 15 FV delavnic v vrtcih, 15 predavanj v osnovnih šolah, 12 delavnic/predavanj v srednjih šolah, 21 filmskih klubov (projekcij filmov z vodenimi filmskimi pogovori po ogledu) in 2 tridnevni filmski delavnici snemanja in montaže filma ter 4 strokovne filmske seminarje. Slednji so namenjeni vsem pedagoškim delavcem, ki si želijo poglobiti svoje filmsko znanje ter pridobiti osnovne veščine, tehnike za filmsko opismenjevanje svojih učencev, dijakov. Vseh Vizojevih filmsko-vzgojnih aktivnosti se je (do sedaj) udeležilo okoli 2000 otrok in mladih ter okoli 60 pedagogov.

Filmsko vzgojo je za otroke in mladostnike strukturirajo delavnica »Izdelovanje fotoaparata z zvočnim opremljanjem« za vrtce, v OŠ in SŠ smo izvajali multimedijski predavanji »Uvod v razumevanje filma – Od izuma do umetnosti« ter »Filmska izrazna sredstva«, za srednješolce smo letos pripravili še novost, dodatno predavanje »Ženske v filmu«, ki se osredotoča na obravnavo filmske zgodovine in filmskega skozi feministični, ustvarjalni ter razlagalni zorni kot. Mladim v mladinskih domovih, bivanjskih skupnostih in ženskem zaporu Ig pa smo ponudili tudi mesečne filmske klube.

Vsako leto po izvedbi delavnic in predavanj prosimo za poročila o zadovoljstvu z izvedbo naših FV programov udeležene pedagoge in otroke, mladostnike. Odzivi so skoraj vedno brez izjem zelo pozitivni in navdihujoči, tako tudi letos. Preberete si jih lahko spodaj.

Nedvomno VIZ tovrstne filmsko-vzgojne vsebine potrebujejo, zato je naša želja in hkrati z njo osnovno ter prihodnje poslanstvo, da z njimi nadaljujemo, jih nadgrajujemo, plemenitimo in pripeljemo v tiste vzgojno-izobraževalne zavode, kjer z njimi še nismo gostovali.

 


 

Idejna zasnova in vodja projekta: Rok Govednik
Koordinatorka programa: Daša Ložar
Mentorji filmske vzgoje: Rok Govednik, Maja Prettner, Lučka Berlot, Pia Nikolič, Rok Kušlan, Matic Majcen, Jasmina Šepetavc
Produkcija: Zavod Vizo
Podpora: Slovenski filmski center, javna agencija RS

 


Nekaj vtisov pedagogov (izbor):

Predavatelja/animatorja/ustvarjalca sta na strokoven, a otrokom razumljiv, igriv in zabaven način posredovala znanja o tem, kako nastane animirani film – risanka. Vzajemno sta sodelovala in se dopolnjevala pri izvajanju dejavnosti. Otroke sta motivirala, spodbujala, jim demonstrirala, razlagala, pomagala, poslušala, … in nato predstavila njihov izdelek ter skupaj z otroki animirala risanko. Menim, da je bila delavnica pripravljena in izvedena strokovno in otrokom ustrezno. Predvsem pa je nudila vpogled v svet umetnosti, ki ga v vrtcu, s te strani, ne poznamo.
Zagotovo dejavnost, ki nujno spada v izvedbeni kurikulum vrtca.
Otroci so bili, tako med samim izvajanje delavnice kot tudi po njej, še vedno zelo vpeti v delo, ustvarjanje, oblikovanje, medsebojno pomoč in prikaz narejenega, aktivni. Veseli, odzivni, izvirni, navdušeni nad animacijo in načini animiranja. Bolj kot spraševali so pripovedovali, kaj vse bi oni naredili in kako.

(Heidi Jakopič, Vrtec pri OŠ Solkan, Solkan)

 

Predavatelj je učence na interaktiven način vpeljal v osnove filmskega ustvarjanja, z njimi se je pogovarjal o filmu, kako ta nastane, kaj je zanj značilno in kdo so ljudje, ki ga ustvarjajo. Na zanimiv način jih je peljal skozi zgodovino nastanka filmske umetnosti, pri čemer je opozoril na ključne dogodke v zgodovini, in jih ponazoril z vizualnimi podobami, filmskimi prizori in materialnimi pripomočki. Skozi predavanje je spretno vključeval znanje in vedenje učencev in ga dopolnjeval ter nadgrajeval. Bilo je zelo zanimivo in na nevsiljiv način poučno. /…/ Vsekakor sem bila z vsebino in načinom podajanja zelo zadovoljna, saj ga je predavatelj prilagodil občinstvu, prenesel svoje navdušenje nad filmsko umetnostjo in znanje na otroke, tako da se jim je vse skupaj lepo vtisnilo v spomin.
Učenci so se zelo dobro in aktivno odzivali na vsebino in sodelovali v pogovoru z odgovori in vprašanji, izkazalo se je, da o filmu vedo marsikaj, da jih tema zanima in bi radi izvedeli še več. Ob zaključku dogodka so pohvalili predavanje kot zelo zanimivo in poučno. Izrazili so željo po ponovnem obisku predavatelja.

(Urška Tušar, OŠ Prestranek, Prestranek)

 

Z Zavodom VIZO sodelujemo že vrsto let. Prav tako s predavateljem Maticem Majcnom. Predavatelj dosledno in nazorno predstavi izbrano tematiko Uvod v razumevanje filma – od izuma do umetnosti. Dijake je predavanje pritegnilo, saj pri pouku spoznavajo tovrstno sodobno tehnologijo. Med samim predavanjem so dijaki zastavljali vprašanja, ki so bila povezana na temo, katero so poznali.
Glede na videno izvedbo nimamo pripomb in si želimo še sodelovanja.

(Peter Vrčkovnik, Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola, Velenje)

 

Deli to stran z drugimi:


Komentarji so onemogočeni.